Regulamin


§ I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego szukajnachomiku.com.

2. Serwis szukajnachomiku.com jest stroną gromadzącą automatycznie (tzw. agregator) popularne słowa kluczowe, jakich szukają internauci w wyszukiwarkach internetowych. Dla każdego słowa kluczowego wyświetlana jest powiązana z nim treść, którą zawierają inne strony internetowe powiązane z danym słowem kluczowym.

3. Serwis szukajnachomiku.com nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z wszystkich funkcjonalności serwisu.

4. W serwisie szukajnachomiku.com nie znajdują się żadne materiały, do których operator serwisu szukajnachomiku.com nie ma praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w internecie.

5. W serwisie szukajnachomiku.com nie znajdują się żadne bezpośrednie linki do treści wymienionych w punkcie czwartym.

6. Wszelkie linki wychodzące z serwisu szukajnachomiku.com mają charakter wyłącznie informacyjny.

7. Administrator serwisu nie jest właścicielem, ani nie posiada innych tytułów prawnych wobec znaków towarowych pojawiających się w serwisie szukajnachomiku.com. Wszelkie zastrzeżone znaki towarowe zostały użyte w charakterze opisowy i informacyjnym.

§ II. Nakazy i zakazy:

Użytkownikowi serwisu szukajnachomiku.com zakazuje się:

1. Ingerencji w elementy serwisu w sposób do którego elementy te nie zostały przystosowane.

2. Nadmiernego generowania ruchu, który mógłby zakłucić prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

3. Korzystania z serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, tj. poznawania zainteresowań internautów.

§ III. Wyłączenie odpowiedzialności i postanowienia końcowe:

1. Operator serwisu szukajnachomiku.com nie ma wpływu na treści dostarczane przez reklamodawców.

2. Operator dokłada wszelkich starań, aby baza danych słów kluczowych oraz treść nie zawierała słów, wyrażeń i zwrotów uważanych za obsceniczne, wulgarne bądź naruszające prawo filtrując ją pod kątem w/w treści.

3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu serwisu lub nadużycia, o których mowa w punkcie drugim należy zgłaszac na adres e-mail andrzejparzewski MALPA gmail.com

4. Zgodnie z procedurą "Notice and takedown" operator strony zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych treści tak szybko jak jest to możliwe, jednak nie później niż 48 godzin po otrzymaniu zgłoszenia.

5. Wszelkie zmiany regulaminu mogą być dokonywane w każdej chwili przez operatora i obowiązują od chwili publikacji.